Genealogie

Víteje!

na stránkách zabývající se genealogickým a historickým výzkumem, zaměřeným především na Moravu, Slezsko a Čechy. Mé vzdělaní a především má mnohaletá zkušenost s práci s nejrůznějšími archivními prameny uložených v českých a zahraničních archívech, knihovnách a muzeích Vám garantuje, že se Vám dostane plně kvalifikovaných služeb (viz kvalifikace a reference).

Nabízím Vám nejen vyhotovení rodokmenu či jiné genealogické výstupy, ale rovněž i vyhledání jednotlivých historických informací o Vaší rodině, domu, ulici, obci, spolku nebo firmě. Dále si můžete u mne objednat sepsání historicko-popularizační článku, knihy či digitálního textu k Vašim webovým stránkám (viz služby). Nebráním se spolupráci s místními vlastivědnými badately (amatérskými historiky, kronikáři a folkloristy).


Těším se na Vaše dotazy

Mgr. Jakub Huška