Genealogie

Vítejte!

na stránkách zabývajících se genealogickým a historickým výzkumem, zaměřeným především na Moravu, Slezsko a Čechy. Mé vzdělání a především má mnohaletá zkušenost s prací s nejrůznějšími prameny z českých i zahraničních archívů, Vám garantuje, že se Vám dostane plně kvalifikovaných služeb.

Nabízím Vám nejen vyhotovení rodokmenu či jiného genealogického výstupu, ale rovněž i vyhledání jednotlivých historických informací o Vaší rodině, domu, ulici, obci, spolku nebo firmě. Můžete u mne objednat též sepsání historicko-popularizačního článku, knihy či digitálního textu k Vašim webovým stránkám. Nebráním se spolupráci s místními vlastivědnými badateli (amatérskými historiky, kronikáři a folkloristy).


Těším se na Vaše dotazy

Mgr. Jakub Huška