CENÍK

Projekty - rodopisné balíčky

Otcovská linie: 4 900 Kč (do poloviny 18. století), 5 900 Kč (od polovny 18. až do 17. století)
Otcovská a mateřská linie: 9 000 Kč (do poloviny 18. století), 11 000 (do poloviny 17. století)
Čtyři prarodičovské linie: 20 000 Kč (do poloviny 18. století), 21 000 (do poloviny 17. století)

Samozřejmě i nadále poskytujeme výzkum v matričních knihách jako takových, kde je cena účtována podle počtu dohledaných matričních záznamů.

Výzkum v matrikách

Vyhledání více než 20 záznamů: 100 Kč za záznamů

informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí alespoň u jednoho ze záznamů

Vyhledání 11 až 20 záznamů: 150 Kč za záznam
informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí alespoň u jednoho ze záznamů

Vyhledání 2 až 10 záznamů: 200 Kč za záznam
informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí alespoň u jednoho ze záznamů

Vyhledání jednoho záznamu: 300 Kč
informace požadované od klienta: místo, časové rozmezí

Výzkum v ostatních archivních zdrojích

Pozemkové knihy
Přepis a překlad jedné strany pozemkové knihy: od 250 Kč

Ostatní zdroje
Dle individuální dohody s klientem. Kontaktujte nás pro další informace.

K ceně za výzkum v archivních zdrojích umístěných v okresních archivech je vždy připočítáváno cestovné ve výši 2 Kč za kilometr. Netýká se okresních archivů Olomouc, Šumperk, Prostějov, Přerov, Ústí nad Orlicí a Východočeský archiv v Zámrsku, v takovém případě není cestovné účtováno. 

Rodinná kronika

Základní cena je stanovena následovně:

  • 250,- Kč za jednu normostranu (1800 znaků) rodinné kroniky psané na základě Vašich podkladů
  • 220,- Kč za jednu normostranu (1800 znaků) rodinné kroniky psané na základě námi prováděného výzkumu

Pokud zajišťujeme tisk a vazbu rodinné historie, je nutné připočíst cenu za tisk a vazbu.


Uváděné ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH!