Jakub Huška

Mgr. Jakub Huška

Historik, v současnosti archivář v České televizi Brno

Vzdělání:

2000 - 2004 Střední odborná škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky Brno

2004 - 2008 Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Historie, bakalářský program

2008 - 2011 Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Historie, magisterský program

2011 - dosud Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta, Historie, doktorandský program - České dějiny


Publikační činnost:

Monografie:

Huška, Jakub: Historie palkovické kopané. Palkovice 2006.

Huška, Jakub - Kalábek, Marek - Urbánek, Oldřich: Dějiny Nemilan. Olomouc 2011.

Daniel, Ladislav et al.: Olomouc baroque: visual culture in the city between 1620 and 1780: guidebook. Olomouc 2011.


Připravované monografie

Huška, Jakub: Dějiny obce Svatý Kopeček. Olomouc 2016.

Huška, Jakub: Dějiny obce Chomoutov. Olomouc 2016.


Články:

Huška, Jakub: Soukenický a tkalcovský cech v Místku v letech 1750-1850. In: Studentské historické sešity. Olomouc 2009, s. 84 - 120.

Huška, Jakub: Kam chodili Olomoučané do kina. Kulturní revue olomouckého kraje (KROK) 10, 2013, č. 1, s. 3 - 6.

Huška, Jakub: Duchovní odkaz arcibiskupa Leopolda Prečana: chrám sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně. KROK 10, 2013, č. 2, s. 18 - 22.

Huška, Jakub: Early Modern Townsman in a New Military Coat 1750-1848. Czech and Slovak Journal of Humanities 4, 2014. (v tisku).

Huška, Jakub: Brněnská cechovní privilegia před rokem 1731. In: Brno v minulosti a dnes: sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna 27, Brno 2014. (v tisku)

Huška, Jakub: Nové sakrální stavby svitavského a opatovického děkanství z konce 18. století. In: Historica Olomucensia, Supplementum II. Olomouc 2014. (v tisku)


Studie v redakčním řízení:

Huška, Jakub: Teze o "úpadku cechů" v raném novověku a česká historiografie o řemeslech a ceších. In: Časopis Matice moravské.


Zahraniční pobyty:

2009 září - 2010 únor Georg-August-Universität Göttingen, Spolková republika Německo

2012 listopad Universität Wien, Rakousko

2013 květen St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulharsko

2013 září Österreichisches Staatsarchiv Wien, RakouskoOdborné aktivity:

2011 14. - 16. září Sjezd českých historiků, Ostrava - Studentská sekce: Vybrané otázky hospodářských a sociálních dějin z dílny mladých historiků.

2012 29. srpna - 1. září 11th International Conference on Urban History European, Praha - Premodern City as Community: Cohesive Forces and Integravite Factors in European Cities to 1800.

2012 18. - 19. října Konference Malá Haná - Paměť kulturní krajiny, Jevíčko.

2014 23. červen - 4. červenec Letní škola "Proměny konfesijní kultury v Evropě", Olomouc.


Účast na projektech:

2010 listopad Spolupráce na výstavě Vlastivědného muzea Olomouc "Olomoucké baroko" 2. 12. 2010 - 27. 3. 2011

2012 březen - 2014 únor Projekt IGA: "Malá Haná - paměť kulturní krajiny", spoluřešitel

2012 duben - říjen Ústav pro studium totalitních režimů, projekt "Protižidovská opatření na území Protektorátu Čechy a Morava" - rešerše archivních dokumentů

2013 březen - 2014 únor Projekt IGA, "Řemeslníci a cechovní korporace na Moravě v kontextu sociální transformace 18. a 19. století", hlavní řešitel

2014 srpen - říjen Ústav pro studium totalitních režimů, projekt "Protižidovská opatření na území Protektorátu Čechy a Morava" - rešerše periodických tisků